FANDOM


1000px-Tripolitanian Front svg

De situatie in het Nafusagebergte

De Belegering van het Nafusagebergte was een serie van veldslagen tussen rebellen en troepen loyaal aan dictator Muammar Ghadaffi in het Nafusagebergte ten zuiden van Tripoli. De belegering duurt voort met wisselend succes tussen de rebellen en en de loyalisten

GharyanEdit

Zie: Slag om Gharyan

Op 23 februari wisten rebellen controle te krijgen van de stad Gharyan ten zuiden van Tripoli. Echter, op 1 maart wisten troepen van Ghadaffi 's nachts in het geheim Gharyan binnen te komen. De volgende morgen kwamen de rebellen er achter dat ze omsingeld waren, en in hevige straatgevechten wisten de troepen van Ghadaffi Gharyan te heroveren op de rebellen. Ook het dorp Kikla werd door de loyalisten heroverd.

YafranEdit

Yafran viel op 23 februari in handen van de rebellen, maar werd vrij snel daarna omsingeld door de troepen van Ghadaffi. De stad werd nauwelijks direct aangevallen, maar vaak met raketten en granaten bestookt. Begin mei kwamen er berichten binnen dat Yafran in handen van Ghadaffi was gevallen, maar rebellen hebben de stad nog steeds in handen, hoewel de humanitaire situatie snel achteruit gaat.

Az ZintanEdit

Az Zintan was een van de eerste steden in Libië die tot opstand overging en viel op 23 februari in handen van de rebellen. De stad werd daarna door troepen van Ghadaffi omsingeld en beschoten, maar drie aanvallen op het centrum van Az Zintan zijn door de rebellen afgeslagen. De dorpen rondom Az Zintan worden door de rebellen gebruikt als voorposten en hinderlagen voor de troepen van Ghadaffi.
820px-Nalut

Sattelietfoto van Nalut

NalutEdit

Nalut viel op 23 februari in handen van de rebellen en werd daarna omsingeld door de troepen van Ghadaffi, die de stad beschoten. Tevens werd een poging gedaan de stad uit te hongeren door de grens met Tunesië te sluiten. Een frontale aanval met ongeveer 300 soldaten op de stad werd door de rebellen afgeslagen, en nadat de NAVO met luchtaanvallen was begonnen trokken de troepen van Ghadaffi zich terug uit Nalut.

WazzinEdit

Zie: Slag om Wazzin

Op 2 maart sloten troepen van Ghadaffi bij Wazzin de Tunesische grens om de rebellen in Nalut van hun voorraadlijn af te snijden. Een formatie rebellen wist echter na zware gevechten op 28 april Wazzin te heroveren en de grens weer open te stellen. Een tegenaanval van Ghadaffi op 29 maart zorgde voor gevechten in Tunesië, waarop de grenspost door de rebellen bezet is, maar onder granaatvuur ligt van Ghadaffi.